Αναβάθμιση Συντήρηση & Επισκευή 

  • Εργασίες επισκευής – αντικατάσταση ελαττωματικών φωτιστικών, κατεστραμμένη καλωδίωση, ζημιά σε ηλεκτρικούς πίνακες κ.λπ.
  • Συντήρηση και προληπτική συντήρηση – επιθεώρηση και δοκιμή της κατάστασης ηλεκτρικών πινάκων, ηλεκτρικών συνδέσεων, καλωδιώσεων κ.λπ.
  • Εκσυγχρονισμός και βελτιστοποίηση – αντικατάσταση απαρχαιωμένου και αναποτελεσματικού ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
  • Μελέτη και κατασκευή νέων ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων – για αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των παραγωγικών εγκαταστάσεων.
  • Ανάλυση ηλεκτρικού συστήματος και κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις αποτελούν τη βασική μας δραστηριότητα από το …. . Για βιομηχανικές εγκαταστάσεις σε λειτουργία, προσφέρουμε μια σειρά από δραστηριότητες συντήρησης, επισκευής και βελτιστοποίησης, όπως:

  • Αντικατάσταση παλαιών φωτιστικών με σύγχρονα φωτιστικά εξοικονόμησης ενέργειας με μηχανικούς υπολογισμούς για την επίτευξη των τυπικών φωτιστικών και βελτιστοποιημένου ελέγχου.
  • Αναβάθμιση υφιστάμενων ηλεκτρικών πινάκων με σύγχρονα όργανα για βελτιωμένη προστασία από πυρκαγιά, θραύση βραχυκυκλώματος και καλύτερη προστασία των εξερχόμενων καλωδίων.
  • Εφαρμογή συστημάτων διανομής ενέργειας (Busbar)  για διανομή ισχύος σε εξοπλισμό παραγωγής για μεγαλύτερη ευελιξία και μηχανική αντίσταση τροφοδοσίας.
  • Υλοποίηση εφεδρικών πηγών τροφοδοσίας για τη διασφάλιση της συνέχειας της παραγωγικής διαδικασίας.