Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η εταιρεία ELECTROLOGICA IKE ιδρύθηκε ………. Από την ίδρυσή της στοχεύει να παρέχει συστήματα Βιομηχανικού Αυτοματισμού τελευταίας τεχνολογίας καθώς και ευέλικτες ηλεκτρολογικές υπηρεσίες και λύσεις.

Διαθέτοντας αποδεδειγμένη τεχνογνωσία και εξειδίκευση η εταιρεία έχει αναπτύξει μια ισχυρή θέση στον τομέα της βιομηχανίας εκπροσωπώντας και υποστηρίζοντας τις δραστηριότητες μεγάλων εταιρειών παρέχοντας πλήρεις υπηρεσίες σε κάθε βήμα του κύκλου ζωής του έργου.

Η συνεχής εκπαίδευση και κατάρτιση του προσωπικού στα σχετικά πρότυπα και τεχνολογίες του κλάδου καθώς και η κατάλληλη πιστοποίηση από τους αρμόδιους φορείς και κατασκευαστές μας δίνει την δυνατότητα να παρέχουμε υπηρεσίες που απαιτούν υψηλή αξιοπιστία και τήρηση των αυστηρότερων προδιαγραφών ποιότητας.